Shona Language School Store
modern shona culture

Zvinhu zvinovaraidza kuita munguva yezhizha muZimbabwe

  Zvinovaraidza kuita munguva yezhizha muZimbabwe Nguva yezhizha inguva inofarirwa zvikuru munyika yeZimbabwe nevakuru nevadiki. Ndiyo nguva yegore inonaya mvura nekudyarwa mbeu dzakasiyana munyika. Ndiyozve nguva inofarirwa nevanhu nezvisikwa zvesango nekuti kunze kunenge kuine hupenyu hutsva kubva muzuva rechirimo. Nguva yezhizha ndiyo nguva inoitwa zviitiko zvakawanda zvinovaraidza nekufadza, zvinoitwa vanhu pavanenge vambozorora kubva kumabasa avo […]

Read more
visit zimbabwe

11 Interesting Things To Do In Victoria Falls

  If you are thinking of visiting Zimbabwe, Victoria Falls is one magnificent place you should visit. Here are 11 interesting things you can do and enjoy yourself in Victoria Falls.   Victoria Falls is a spectacular waterfall rated among the world’s seven natural wonders. It was first identified by the Tonga people who inhabited […]

Read more